conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

ElectriCity Innovation Platform

ElectriCity Innovation Platform är en innovationsplattform som skapats inom samarbetet ElectriCity i syfte att möjliggöra intern och extern utveckling av nya tjänster och produkter.

Innovationsplattformen tillhandahåller framförallt information om de el- och hybridbussarna som trafikerar linje 55 samt om dess hållplatser, men även om kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen i allmänhet. Informationen kan bl.a användas som underlag för att skapa koncept och prototyper till Electricity Innovation Challenge 2015.

Under fliken Bibliotek finns den typ av information om ElectriCity som inte förändras över tid - bl.a. visionsdokument, tekniska specifikationer, bilder och ritningar.

Den information om ElectriCity som förändras över tid, s.k. realtidsinformation, finns samlad i ett API (application programming interface). Exempel på realtidsinformation är var bussarna befinner sig just nu, vilken temperatur det är i bussarna och huruvida någon har tryckt på stopp-knappen. För att se fullständig lista över vilken realtidsinformation som finns samt för att se hur man går till väga för att få tag i den, se API-dokumentationen

Kontaktpersoner

Projektledare Innovationsplattform
Gunnar Ohlin, Lindholmen Science Park
Teknisk Projektledare
Jens Cederhage, Cybercom Group
Koordinator ElectriCity - Ericsson
Jonas Wilhelmsson, Ericsson

Electricity Innovation Platform är ett samarbete mellan