conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Du är här

API

Den information om ElectriCity som förändras över tid, s.k. realtidsinformation, finns samlad i ett API (application programming interface). Exempel på realtidsinformation är var bussarna befinner sig just nu, vilken temperatur det är i bussarna och huruvida någon har tryckt på stopp-knappen.

 

 

För dig som vill veta vilken buss du är på!

När man är inloggad på bussens WIFI så har du tillgång till Icomeras API som finns lokalt på varje buss, gör en GET request till "ombord.info/api/xml/system/", du kommer då att få ett XML svar som innehåller data om vilket System ID som bussen har. Bussar är nu uppdaterade med vilket System ID de har.

Registrering

Hur du registrerar dig och får access till API:t.

Översikt
En kort introduktion till datamodellen som API:t ger tillgång till.

REST API

Att använda API:t genom restful HTTP-anrop.

Sensorer och resurser
De olika sensorerna och resurserna som är tillgängliga.

Bussar
Lista med tillgängliga bussar och deras identifikationsnummer (VIN).

Simulerad buss
VIN Ericsson$Vin_Num_001 är kopplat till en simulerad busstur.

Kodexempel
Kodexempel på hur API:t kan användas.