conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Du är här

Kodexempel

Kodexempel på hur API:t kan användas.

API-anrop med curl

Här följer ett exempel på hur man med hjälp av curl får tag på GPS-positionen för bussen med vin-nummer 001.

För att kunna anropa API:t krävs username/password som erhålls via registreringen.

Man behöver även bestämma t1 och t2, dvs mätningens start- och slut-tid. De ska ha formatet millisekunder från 1970-01-01 00:00:00 UTC, vilket t ex kan göras med date-kommandot i Linux.

$ date +%s -d "5 seconds ago"

$ date +%s

Observera att resultatet från date måste multipliceras med 1000 för att få det i millisekunder och att <username:password> behöver kodas om i base64 format!

Dessa värden, tillsammans med bas-URL:n (https://ece01.ericsson.net:4443/ecity), sätts sendan in i följande anrop.

$ curl -X GET -H "Authorization: Basic <username:password>" '<base-url>?dgw=Ericsson$Vin_Num_001&sensorSpec=Ericsson$GPS&t1=<t1>&t2=<t2>'