conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Du är här

Översikt

En kort introduktion till datamodellen som API:t ger tillgång till.

Data-modellen i innovationsplattformen är uppbyggd enligt följande:

  • Varje buss har ett VIN (Vehicle Identification Number). Enskilda bussars data kan efterfrågas genom att ange dgw (Device GateWay) med eftersökt VIN i anrop till API:t. Här finns en lista med alla bussar. För testning finns även en simulerad buss.
  • Varje buss har ett antal sensorer. I API-anrop kan sensor anges med sensorSpec-parametern.
  • Varje sensor har ett antal värden (kallade resurser). Önskas endast ett specifikt värde kan resourceSpec-parametern användas istället för sensorSpec.

Här finns en lista med alla sensorer och resurser. Bilden nedan illustrerar det hierarkiska förhållandet mellan bussar, sensorer och resurser.

dgw.png