conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Du är här

Registrering

För att använda API:t behövs autentiseringsuppgifter i form av ett användarnamn och ett lösenord. Tävlingsdeltagarna i Electricity Innovation Challenge 2015 kommer registreras automatiskt och få dessa uppgifter tilldelade sig.

Övriga som är intresserade av API:t kan kontakta följande mail-adress: <TBA>.