conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Du är här

Sensorer och resurser

De olika sensorerna och resurserna som är tillgängliga.

Obs! För tillfället skickas ingen data från följande sensorer:

 • Ericsson$Cooling_Air_Conditioning
 • Ericsson$Fms_Sw_Version_Supported

 • Ericsson$Mobile_Network_Cell_Info
 • Ericsson$Mobile_Network_Signal_Strength
 • Ericsson$Position_Of_Doors
 • Ericsson$Ramp_Wheel_Chair_Lift
 • Ericsson$Status_2_Of_Doors

Sensorer

Ericsson$Accelerator_Pedal_Position - Gaspedalens position
Ericsson$Ambient_Temperature - Lufttemperaturen utanför bussen
Ericsson$At_Stop - Bussen står på en hållplats
Ericsson$Cooling_Air_Conditioning - Instrumentpanelens info om luftkonditioneringen
Ericsson$Driver_Cabin_Temperature - Lufttemperatur inne i förarhytten
Ericsson$Fms_Sw_Version_Supported - FMS-version som fordonet stöder
Ericsson$GPS - GPS-position från Västtrafik
Ericsson$GPS2 - GPS-position från Icomera X6
Ericsson$GPS_NMEA - GPS-position från Keolis (rmc-format)
Ericsson$Journey_Info - Information om turen
Ericsson$Mobile_Network_Cell_Info - Mobilnätets cellinfo för Keolis WAN-länk
Ericsson$Mobile_Network_Signal_Strength - Mobilsignalstyrka för Keolis WAN-länk
Ericsson$Next_Stop - Nästa hållplats
Ericsson$Offroute - Fordonet avviker från sin rutt
Ericsson$Online_Users - Antalet användare som är uppkopplade på WiFi-nätet
Ericsson$Opendoor - Är någon av bussens dörrar öppna
Ericsson$Position_Of_Doors - Indikerar aktuell position på dörrarna
Ericsson$Pram_Request - Instrumentpanelens info om barnvagnsknappen
Ericsson$Ramp_Wheel_Chair_Lift - Positionen på ramp/lift
Ericsson$Status_2_Of_Doors - Är dörrarna aktiverade för automatisk öppning/stängning
Ericsson$Stop_Pressed - Någon har tryckt på stoppknappen
Ericsson$Stop_Request - Instrumentpanelens info om stoppknappen
Ericsson$Total_Vehicle_Distance - Bussens totala körsträcka
Ericsson$Turn_Signals - Instrumentpanelens info om blinkersljus
Ericsson$Wlan_Connectivity - Information om wifi-uppkopplingen

 

Ericsson$Accelerator_Pedal_Position

Beskrivning

Gaspedalens läge.

Dataleverantör

Volvo

Frekvens

1 per sekund

Resurser

 • Ericsson$Accelerator_Pedal_Position_Value
  • Enhet: %
  • Värden: 0-100

Ericsson$Ambient_Temperature

Beskrivning

Lufttemperatur utanför bussen.

Dataleverantör

Volvo

Frekvens

1 per sekund

Resurser

 • Ericsson$Ambient_Temperature_Value
  • Enhet: °C
  • Värden: -273 - 1775

Ericsson$At_Stop

Beskrivning

Står bussen på en hållplats?

Dataleverantör

Västtrafik

Frekvens

12 per minut

Resurser

 • Ericsson$At_Stop_Value

  • Värden:

   • "true" = bussen står på en hållplats

   • "false" = bussen står ej på en hållplats

Ericsson$Cooling_Air_Conditioning

Beskrivning

Instrumentpanelens information om luftkonditioneringen.

Dataleverantör

Volvo

Frekvens

Obs! För tillfället skickas ingen data från denna sensor.

Resurser

 • Ericsson$Cooling_Air_Conditioning_Value
  • Värden:
   • "000" = Off
   • "001" = Red
   • "010" = Yellow
   • "011" = Info
   • "100" = Reserved
   • "101" = Reserved
   • "110" = Reserved
   • "111" = Not available

Ericsson$Driver_Cabin_Temperature

Beskrivning

Lufttemperatur i förarhytten, decimalformat.

Dataleverantör

Keolis

Frekvens

24 per timme

Resurser

 • Ericsson$Driver_Cabin_Temperature_Value
  • Datatyp: Double
  • Enhet: °C

Ericsson$Fms_Sw_Version_Supported

Beskrivning

Beskriver vilken version av FMS-standarden som fordonet stöder.
(mer info om FMS-standarden finns på http://www.fms-standard.com)

Dataleverantör

Volvo

Frekvens

Obs! För tillfället skickas ingen data från denna sensor.

Resurser

 • Ericsson$Fms_Sw_Version_Supported_Value

Ericsson$GPS

Beskrivning

Returnerar GPS-position från Västtrafiks system.

Dataleverantör

Västtrafik

Frekvens

1 per minut

Resurser

 • Ericsson$Latitude_Value
  • Enhet: Latitud i decimalform. Exempel: "11.57674"
 • Ericsson$Longitude_Value
  • Enhet: Longitud i decimalform. Exempel: "55.45674"
 • Ericsson$Speed_Value
  • Enhet: Fordonets hastighet i km/h i decimalform. Exempel: "90.1"
 • Ericsson$Course_Value
  • Enhet: Riktning i heltal mellan 0-360 grader (0 = norr). Exempel: "45"

Ericsson$GPS2

Beskrivning

Returnerar GPS-position från Icomera X6.

Dataleverantör

Icomera

Frekvens

12 per minut

Resurser

 • Ericsson$Latitude2_Value
  • Enhet: Latitud I decimalform. ex: 11.12315
 • Ericsson$Longitude2_Value
  • Enhet: Longitud I decimalform. ex: 41.1234515
 • Ericsson$Speed2_Value
  • Enhet: Hastighet decimalform. ex: 11.12315 (m/s)
 • Ericsson$Course2_Value
  • Enhet: Bäring I decimalform. ex: 11.1 (grader)
 • Ericsson$Altitude_Value
  • Enhet: Höjden I decimalform. ex: 27.1 (meter)

Ericsson$GPS_NMEA

Beskrivning

Returnerar GPS-position från Keolis.

Dataleverantör

Keolis

Frekvens

1 per sekund

Resurser

 • Ericsson$RMC_Value
  • Positions data I RMC format. ex: $GPRMC,151131.526,A,5742.1429,N,01154.7802,E,14.13,96.96,,,,A*68

Ericsson$Journey_Info

Beskrivning

Numret på turen och dess destination. Kan användas för att koppla ihop Electricitys API med Västtrafiks API. För mer information, se Länktips.

Dataleverantör

Västtrafik

Frekvens

12 per minut

Resurser

 • Ericsson$Journey_Name_Value
  • Turnummer i strängformat. ex: 1701
 • Ericsson$Destination_Value
  • Namnet på bussens destination, ex: Lindholmen

Ericsson$Mobile_Network_Cell_Info

Beskrivning

Information om uppkopplingen som Keolis WAN-länk har mot mobilnätet enligt 3gpp-standarden (www.3gpp.org).

Dataleverantör

Keolis

Frekvens

Obs! För tillfället skickas ingen data från denna sensor.

Resurser

 • Ericsson$Mobile_Network_Cell_Info_Value
  • Format: RAT#MCC,MNC,LAC,CID/LCID,BSIC
   • RAT = Radio Access Technology, ex 2G, 3G, 4G
   • MCC = Mobile Country Code
   • MNC = Mobile Network Code
   • LAC = Location Area Code
   • CID/LCID = Cell ID (CID) / UTRAN Cell ID (LCID)
   • BSIC = Base Station Identity Code
  • Exempel:
   • 2G#240,24,2f46,2e37,52
   • 3g#242,01,4F4D,00CBAE92

Ericsson$Mobile_Network_Signal_Strength

Beskrivning

Mobilsignalstyrka för Keolis WAN-länk.

Dataleverantör

Keolis

Frekvens

Obs! För tillfället skickas ingen data från denna sensor.

Resurser

 • Ericsson$Mobile_Network_Signal_Strength_Value

Ericsson$Next_Stop

Beskrivning

Namnet på nästa hållplats representerat av en textsträng. ex: "Lindholmen".

Dataleverantör

Västtrafik

Frekvens

6 per minut

Resurser

 • Ericsson$Bus_Stop_Name_Value

Ericsson$Offroute

Beskrivning

Om fordonet manuellt (föraren initierar) eller automatiskt (gps) avviker från sin rutt.

Dataleverantör

Västtrafik

Frekvens

4 per minut

Resurser

 • Ericsson$Offroute_Value
  • Värden:
   • "true" = Bussen har avvikit från sin rutt.
   • "false" = Bussen har inte avvikit från sin rutt.

Ericsson$Online_Users

Dataleverantör

Icomera

Frekvens

5 per minut

Resurser

 • Ericsson$Total_Online_Users_Value
  • Antalet användare anslutna till Wifi I bussen. ex: 2
 • Ericsson$Authenticated_Users_Value
  • Antalet användare anslutna till Wifi I bussen som har godkännt användarvilkoren(som faktiskt använder wifit för att surfa). ex: 1

Ericsson$Opendoor

Beskrivning

Är någon av bussens dörrar öppna?

Dataleverantör

Västtrafik

Frekvens

10 per minut

Resurser

 • Ericsson$Open_Door_Value
  • Värden:
   • "true" - Öppen
   • "false" - Stängd

Ericsson$Position_Of_Doors

Beskrivning

Indikerar aktuell position på dörrarna.

Dataleverantör

Volvo

Frekvens

Obs! För tillfället skickas ingen data från denna sensor.

Resurser

 • Ericsson$Position_Of_Doors_Value
  • Värden:
   • "0000" = Minst en dörr öppen.
   • "0001" = Sista dörren stänger.
   • "0010" = Alla dörrar stängda.
   • "0011"-"1101" = Ej definierad.
   • "1110" = Fel.
   • "1111" = Ej tillgänglig.

Ericsson$Pram_Request

Beskrivning

Instrumentpanelens indikering om barnvagnsknappen.

Dataleverantör

Volvo

Frekvens

Händelsestyrd

Resurser

 • Ericsson$Pram_Request_Value
  • Värden:
   • "000" = Off
   • "001" = Red
   • "010" = Yellow
   • "011" = Info
   • "100" = Reserved
   • "101" = Reserved
   • "110" = Reserved
   • "111" = Not available

Ericsson$Ramp_Wheel_Chair_Lift

Beskrivning

Indikerar aktuell position på ramp/lift.

Dataleverantör

Volvo

Frekvens

Obs! För tillfället skickas ingen data från denna sensor.

Resurser

 • Ericsson$Ramp_Wheel_Chair_Lift_Value
  • Values:
   • "00" = inne i bussen
   • "01" = utanför bussen
   • "10" = fel
   • "11" = ej tillgänglig

Ericsson$Status_2_Of_Doors

Beskrivning

Är dörrarna aktiverade för automatisk öppning och stängning.

Dataleverantör

Volvo

Frekvens

Obs! För tillfället skickas ingen data från denna sensor.

Resurser

 • Ericsson$Status_2_Of_Doors_Value
  • Värden:
   • "00" = all bus doors disabled
   • "01" = at least 1 bus door enabled
   • "10" = error
   • "11" = not available

Ericsson$Stop_Pressed

Beskrivning

Har någon tryckt på stoppknappen?

Dataleverantör

Västtrafik

Frekvens

Händelsestyrd

Resurser

 • Ericsson$Stop_Pressed_Value
  • Värden:
   • "true" = stoppknappen använd.
   • "false" = stoppknappen ej använd.

Ericsson$Stop_Request

Beskrivning

Instrumentpanelens indikation om stoppknappen.

Dataleverantör

Volvo

Frekvens

Händelsestyrd

Resurser

 • Ericsson$Stop_Request_Value
  • Värden:
   • "000" = Off
   • "001" = Red
   • "010" = Yellow
   • "011" = Info
   • "100" = Reserved
   • "101" = Reserved
   • "110" = Reserved
   • "111" = Not available

Ericsson$Total_Vehicle_Distance

Beskrivning

Den totala sträckan som fordonet har kört.

Dataleverantör

Volvo

Frekvens

26 per minut

Resurser

 • Ericsson$Total_Vehicle_Distance_Value
  • Datatyp: Heltal
  • Enhet: meter
  • Upplösning: 1 = 5 meter
  • Exempel: "29123" = 145 615 meter

Ericsson$Turn_Signals

Beskrivning

Instrumentpanelens indikation om blinkersljus.

Dataleverantör

Volvo

Frekvens

Händelsestyrd

Resurser

 • Ericsson$Turn_signals_Value
  • Värden:
   • "000" = Off
   • "001" = Red
   • "010" = Yellow
   • "011" = Info
   • "100" = Reserved
   • "101" = Reserved
   • "110" = Reserved
   • "111" = Not available

Ericsson$Wlan_Connectivity

Beskrivning

Information om wifi-uppkopplingen.

Dataleverantör

Icomera

Frekvens

5 per minut

Resurser

 • Ericsson$Rssi_Value
  • Signalstyrka för modem 1.
  • Datatyp: Heltal
  • Exempel: -100
 • Ericsson$Rssi2_Value
  • Signalstyrka för modem 2.
  • Datatyp: Heltal
  • Exempel: -100
 • Ericsson$Cell_Id_Value
  • Id för modem 1.
  • Datatyp: Hexadecimal
  • Exempel: B219AE82
 • Ericsson$Cell_Id2_Value
  • Id för modem 2.
  • Datatyp: Hexadecimal
  • Exempel: B219AE82