conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Du är här

Simulerad buss

VIN Ericsson$Vin_Num_001 är kopplat till en simulerad busstur.

Detaljerad beskrivning av simulatorn

Simulatorn går snabbare än de verkliga bussarna och slumpar fram olika händelser och värden. Den simulerade busen har VIN Ericsson$Vin_Num_001 och rör sig på en rutt bestående av 65 positioner från Johanneberg till Lindholmen. Bussens position uppdateras var 5:e sekund.

Uppdateringar vid varje förflyttning

Följande värden uppdateras vid varje förflyttning:

Dessutom är det vid varje förflyttning fyrtio procents sannolikhet att dessa värden uppdateras:

Om inte ovanstående inträffade skickas:

Vid varje uppdareting är sannolikheten femtio procent att någon passagerare trycker på STANNA-knappen, vilket resulterar i att följande värden sätts:

Vid varje förflyttning finns det en sannolikhet på två procent att Ericsson$Offroute sätts till "true". Om detta händer kommer bussen att stå still i 20 sekunder och sedan att fortsätta som vanligt.

Uppdateringar vid hållplatser

Vid fem olika hållplatser längs vägen (Götaplatsen, Kungsportsplatsen, Nils Ericsson terminalen, Frihamnen och Lindholmen) så stannar bussen i 10 sekunder, och följande värden sätts:

Det finns även en 20% chans att någon med barnvagn går på bussen vid hållplatsen och då sätts även:

Vid förflyttningen efter ett stopp på en hållplats återställs dessa värden: