conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Du är här

Bibliotek

I biblioteket samlar vi information om bussarna, hållplatserna, laddstationerna och alla andra delar som tillsammans utgör ElectriCity test- och demoarena.

Målsättningen med biblioteket är att du ska hitta det du behöver baserat på ditt intresse. Du kanske är särskilt intresserad av arkitektur och utformning av gaturum och hållplatser eller fokuserar på tillgänglighetsfrågor. Eller så vill du veta så mycket som möjligt om hur bussen fungerar.

Information om olika styr- och policydokument som reglerar kollektivtrafiken har vi lagt under Länktips