conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Du är här

Laddstationer

Det finns två laddstationer på Linje 55 - en utomhus på Sven Hultins Plats i Johanneberg och en inne i inomhushållplatsen Teknikgatan på Lindholmen. Göteborg Energi ansvarar för laddstationerna och ser till att minimera klimatpåverkan genom att bussarna körs på förnybar el.

Laddningen av bussarna tar ca 6 minuter och sker via så kallad konduktiv laddning. Med konduktiv laddning menas att vi har fysisk kontakt mellan laddstation och bussar. Bussen kommunicerar med laddstationen via WiFi och laddstationen anpassar sedan effekten efter vad bussen kan ta emot just för tillfället. Detta varierar beroende på flera faktorer, bland annat på hur fullt batteriet är, vilken temperatur batterierna har mm. Maximal uteffekt från stationen är 300kW.

Laddstation - Lindholmen

inomhusladdstation.jpg

På Teknikgatan står laddutrustningen under mark i källarplan och förluster från stationer i form av värme återvinns i ventilationssystemet tillbaka in i hållplatsen.

 

Sven Hultins plats

bild1.jpg

Även här sker laddningen genom konduktiv laddning och överföringen sker via den rörliga laddarm, kallad pantograf, som sitter högst upp i laddstolpskroppen. Detta är utrustning som normalt används på tåg och det rör sig alltså om väl beprövad teknik.

Energiförbrukning

Göteborg Energi tillgängliggör data kring energiförbrukningen på laddstationerna ner på timnivå via den sk e-rapporten.