conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Du är här

signaler från övriga linjer

Tandlös

Planerar ni att inkludera signaler från övriga linjer i ert API i framtiden alternativt tillhandahåller Västtrafik denna information i nuläget? Om så inte är fallet är detta något som Västtrafik planerar att tillhandahålla i framtiden eller finns det andra möjligheter att komma åt informationen?

Tack för hjälpen.

Med vänliga hälsningar
Tandlös

Göran Smith - t...

Hej,

En del signaler finns redan i Västtrafiks API, som ni tävlingsdeltagare har tillgång till. Har du prövat det? Vilka planer Västtrafik har för utvecklingen av det vet jag inte, men jag vidarebefordrar frågan till dem.

Huruvida fler bussar kommer att inkluderas i ElectriCity-APIet framöver kan jag tyvärr heller inte svara på i nuläget. Det inte finns inte några beslut om det. På kort sikt är svaret däremot nej, men vad som händer längre fram är upp till spekulation.

MVH Göran

Tandlös

Hej,

Syftar du här på Västtrafiks API för reseplaneraren eller finns det fler vi har tillgång till?

MVH Tandlös

Jari

Som sagt ovan så ligger all Västtrafiks trafik i vårt reseplanerar-API som ni har fått tillgång till.
Vad gäller den nya informationen som tillgängligjorts i Innovationsplattformens API så finns det idag inga planer på att tillhandahålla ytterliggare trafik i denna.
Vi håller på att se på vad för data som vi lämpligen bör tillhandahålla i framtiden, och som några av er sett så har vår hemsida labs.vasttrafik.se delvis tagits ner för att under hösten ersättas av en ny portal. Inledningsvis med våra befintliga API:er och kanske något ytterliggare, men det finns inga konkreta beslut tagna, utöver Västtrafiks Öppna data-strategi.

Mvh Jari, Västtrafik

Registrera konto eller logga in för att svara