conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Du är här

EndTime vid anrop

Lovre

I API-anropen behöver man ange ett tidsintervall där andropet ska gälla. Om man inte vet den fixa sluttiden när man vill starta anropet, finns det något sätt att ta sig runt det? Eller sätta en dynamisk sluttid?

Jonas- Cybercom

Vad är du vill göra?
Sättet API´t fungerar är att du anropar säger att du vill ha X data mellan t1/ t2 och om data finns, så kommer du att få den skickad tillbaka till dig. Om du vill ha "realtidsdata" så sätter du isf t2 till den tid punkten som är just nu. I Java använder man sig av "System.currentTimeMillis();" för att få den aktuella tiden. Anta att du sätter t2 till "nu" och använder "System.currentTimeMillis();" som dess värde och så sätter du t1 till t2-(1000* (förslagsvis 5 sekunder). Du kommer då att få data som ligger i databasen med timestamp från "nu" och 5 sekunder bakåt i tiden.

Mvh Jonas

Registrera konto eller logga in för att svara