conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Du är här

Länktips

Här presenteras tips på länkar där du kan hitta mer behjälplig information och data. 

Andra API-källor

Västtrafik

Västtrafiks reseplanerare ger en rad möjligheter, som t.ex. sökning av resa från dörr till dörr i Västra Götaland (adress till adress eller punkt till punkt), realtid i sökresultatet och alternativa resvägar om resan inte kan genomföras. Deltagare i ElectriCity Innovation Challenge 2015 kommer att få API-nycklar för Västtrafiks API skickade till sig. Dokumentation och hjälpfil för APIet finns här nedanför.

Trafiklab (trafiklab.se)

Trafiklab är en community för öppen trafikdata. En plats där du som utvecklare kan ta del av data och APIer för kollektivtrafiken i Sverige och enkelt kan få den information du behöver för att utveckla vassa tjänster.

Göteborgs stads öppna data (data.goteborg.se)

Här hittar du information om öppna data tillgängliga från Göteborgs Stad. Du kan också läsa om Göteborgs Stads datautbyte med externa parter samt registrera dig som användare. 

Stadsbyggnadskontorets geodataavdelning tillhandahåller sin WMS-tjänst med ortofoto här:

Trafikverkets öppna API (api.trafikinfo.trafikverket.se)

Den här sidan innehåller dokumentation, handledning och exempel för att hjälpa dig igång med att använda Trafikverkets öppna API för trafikinformation. För att lära mer om Trafikverkets alla öppna datakällor följ länken ovan.

SMHI (smhi.se)

Väderprognosdatabasen, PMP, är en av SMHIs grundprodukter där meteorologerna på väderprognosavdelningen bygger en komplett prognos för de närmaste 10 dygnen utifrån olika modelldata, statistiska anpassningar och manuella editeringar. Denna prognos är sedan grunden till en mängd produkter, exempelvis ortsvädret på smhi.se och i SMHI:s väder-app. Nu finns ett öppet API tillgängligt för att nå denna prognosdata.

Svenska API-katalogen (apikatalogen.se)

Målet med API-katalogen är att samla alla svenska APIer på ett ställe så att de som vill använda APIer lätt kan hitta ett API som passar. API-katalogen ämnar att främja användandet av svenska APIer och hjälpa svenska utvecklare att bygga innovativa lösningar.

Information om kollektivtrafik

Svensk Kollektivtrafik (svenskkollektivtrafik.se)

Svensk Kollektivtrafik är en branschorganisation som stödjer sina medlemmar i deras arbete med att utveckla kollektivtrafiken. Våra aktiva medlemmar erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige.

Kollektivtrafiknämnden VGR (vgregion.se)

Kollektivtrafiknämndens huvudsakliga uppgift är att bedriva övergripande strategiskt arbete för kollektivtrafikens utveckling i länet. Det är ett arbete som ska ske i samverkan med kommunerna i Västra Götaland. Nämnden ska också verka för forskning och utveckling inom kollektivtrafikområdet.

K2 (k2centrum.se)

K2 är ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik med fokus på forskning och kompetensutveckling. K2 bidrar till kollektivtrafikens förnyelse och till framtidens attraktiva och hållbara storstadsregioner genom att utveckla och tillgängliggöra kunskap i samverkan.

Samtrafiken (samtrafiken.se)

Samtrafiken är ett tjänsteutvecklingsföretag som finns till för att göra kollektivt resande enklare, mer tillgängligt och mer pålitligt. Det gör vi framför allt genom att utveckla tjänster för trafikföretag och resenärer, och genom att förse branschen med kunskap och data om Sveriges resande.

Västtrafik

Västtrafik har skrivit otaliga värdefulla rapporter om vilken status kollektivtrafiken har i Västra Götaland och vad som krävs för att utveckla den. Några utvalda godbitar är:

Information om stadsutveckling i Göteborg

Älvstaden (alvstaden.goteborg.se)

Arbetet med att utveckla det centrala området på båda sidor om Göta Älv i Göteborg går under namnet Älvstaden. På Göteborgs stad kan man läsa om visioner och strategier samt ladda ner rapporter, utredningar och pressbilder mm.

Övrigt

Informationsbäraren (pdf)

Informationsbäreren är ett hållplatskoncept utvecklat i kursen design och användaranpassning (MMF273) på Chalmers. Det ämnar att överbrygga fyra huvudsakliga problemområden som identifierats med informationen på dagens hållplatser:

  • Svårtillgänglig information - svårt att höra, svårtolkade dokument
  • Kollektivtrafiken kräver förkunskap om linjesträckning
  • Otillräcklig information vid trafikstörningar
  • Information upplevs opålitlig