conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Du är här

Om innovationsplattformen

Innovationsplattformen samlar och kommunicerar realtidsdata och annan information från ElectriCitys olika aktörer för att möjliggöra och underlätta intern och extern utveckling av nya tjänster och produkter. 

Syfte & mål

Genom att samla och kommunicera information från ElectriCitys olika aktörer möjliggör innovationsplattformen intern och extern utveckling av nya tjänster och produkter. Dessa tjänster och produkter ska bidra till att öka kollektivtrafikens attraktivitet och planen är att de ska testas, demonstreras och utvärderas i ElectriCity. Därutöver syftar innovationsplattformen till att facilitera forskning, samverkan och kunskapsbyggnad.

Olika typer av information

Innovationsplattformen tillhandahåller framförallt information om de el- och hybridbussarna som trafikerar linje 55 samt om dess hållplatser, men även om kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen i allmänhet. Informationen kan bl.a användas som underlag för att skapa koncept och prototyper till Electricity Innovation Challenge 2015.

Under fliken Bibliotek finns den typ av information om ElectriCity som inte förändras över tid - bl.a. visionsdokument, tekniska specifikationer, bilder och ritningar.

Den information om ElectriCity som förändras över tid, s.k. realtidsinformation, finns samlad i ett API (application programming interface). Exempel på realtidsinformation är var bussarna befinner sig just nu, vilken temperatur det är i bussarna och huruvida någon har tryckt på stopp-knappen. För att se fullständig lista över vilken realtidsinformation som finns samt för att se hur man går till väga för att få tag i den, se API-dokumentationen

Test i ElectriCity Innovation Challenge 2015

Ett första test av innovationsplattformens potential att främja innovation är tänkt att ske via ElectriCity Innovation Challenge 2015. Vid tävlingens start den 18 september kommer plattformen att tillgängliggöra trafik-, fordons- och operatörsrelaterad data från Västtrafik, Volvo och Keolis samt data och information från andra installationer kring ElectriCity.

Teknisk plattform

Plattformen bygger på mjukvara från Ericsson och kan skalas upp utanför demoarenan. Det innebär att nya datakällor inom eller utom ElectriCity kan läggas till kontinuerligt under 2015-2018 och även efter det, om plattformen fortlever. Utvecklingen av ElectriCitys innovationsplattform kan därmed lägga grunden till en regional innovationsplattform som stärker innovation och samverkan i regionen i allmänhet och i framtida samverkansprojekt i synnerhet.

Samverkansprojekt

Framtagandet av plattformen sker i ett samverkansprojekt finansierat av Regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen.

Parter i projektet är Chalmers, Cybercom, Ericsson, Icomera, Interactive Swedish ICT, Keolis, Lindholmen Science Park, Pilotfish, Viktoria Swedish ICT, Volvo Bussar och Västtrafik.